Postupak sklapanja ugovora s CARNetom

Registrarima mogu postati isključivo pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje zadovoljavaju Uvjete koje je donijelo Upravno vijeće CARNeta na prijedlog DNS Povjerenstva. Ukoliko vaša tvrtka zadovoljava navedene Uvjete, postupak potpisivanja Ugovora je sljedeći:

1. Dostava kontakt podataka

Potrebno je ispuniti dokument s točnim podacima i poslati ga na adresu registrar@carnet.hr. Po primitku će vam biti otvoren korisnički račun na testnoj aplikaciji putem koje možete registrirati .tst.hr domene (ako je ispravno konfiguriran DNS server, te domene će biti vidljive na Internetu).

2. Prikupljanje potrebne dokumentacije

Izjava o zadovoljavanju Uvjeta

Potrebno je popuniti dokument s točnim podacima i linkovima na vašim web stranicama gdje se može provjeriti jesu li uvjeti zadovoljeni. Dokument je potrebno potpisati i ovjeriti, poslati u pdf formatu na adresu registrar@carnet.hr, a original dostaviti CARNetu.

Prema ovoj izjavi DNS Povjerenstvo izvršit će provjeru zadovoljava li vaša tvrtka navedene Uvjete.

Izjava o čuvanju logova transakcija

Iz ove izjave mora biti jasno da sve transakcije provodite na isključivi zahtjev korisnika. Potrebno je navesti na koji način primate zahtjeve (webom, e-mailom, u papirnatom obliku), te na koji način zahtjeve arhivirate i čuvate.
Također je potrebno navesti na koji način i u kojim vremenskim intervalima radite sigurnosne kopije podataka koje čuvate u elektroničkom obliku. Ovu izjavu, potpisanu i ovjerenu, potrebno je poslati u pdf formatu na adresu registrar@carnet.hr, a original dostaviti CARNetu.

Izvadak iz registra trgovačkog suda

Iz izvatka se mora vidjeti za koje je djelatnosti vaša tvrtka registrirana te koje su osobe ovlaštene za potpisivanje Ugovora.

3. Provjera podataka

Nakon što DNS Povjerenstvo zaprimi dokumentaciju, izvršit će provjeru zadovoljava li vaša tvrtka sve uvjete te nakon toga Upravnom vijeću CARNeta predložiti sklapanje Ugovora.

4. Potpisivanje Ugovora

Nakon što Upravno vijeće CARNeta da suglasnost, potrebno je uplatiti jednokratnu naknadu u iznosu od 4.000,00 kn na račun CARNeta, nakon čega će Ugovor biti potpisan od strane Ravnatelja CARNeta. Potpisani ugovor potreban je kako bi se ishodovala bankovna garancija.

Nakon što dostavite bankovnu garanciju DNS Povjerenstvo će dati suglasnost da vaša tvrtka može započeti s obavljanjem poslova registrara.

Iznos bankovne garancije

Minimalni iznos bankovne garancije iznosi 10.000 kn. Kako se u prvih nekoliko mjeseci očekuje povećan broj transakcija (registracija sekundarnih naplatnih domena), iznos od 10.000 kn pokriva troškove registracije 25 sekundarnih domena. Ukoliko vaš dug dosegne iznos bankovne garancije, sustav će vašoj tvrtki automatski onemogućiti daljnje transakcije dok ne podmirite nastale troškove. Zbog toga vam sugeriramo da bankovnu garanciju tražite na veći iznos.

Dodatna dokumentacija

Ukoliko želite koristiti i web servis sučelje (API), potrebno je da nam dostavite IP adrese računala koja će se spajati na web servis. Ovaj dokument, potpisan i ovjeren, potrebno je poslati u pdf formatu na adresu registrar@carnet.hr, a original dostaviti CARNetu.

Ukoliko svojim korisnicima pružate online usluge putem weba, potrebno je dostaviti izjavu o posjedovanju valjanog SSL certifikata. Ovu izjavu, potpisanu i ovjerenu, potrebno je poslati u pdf formatu na adresu registrar@carnet.hr, a original dostaviti CARNetu.